Beställa platsannonser eller stipendier

Detta gäller tidningsannonser och stipendier
För att få med en annons i VKVF till lördag måste vi ha beställning senast onsdag em. För onsdagsannons gäller fredag em.

Är det flera befattningar som ska ut samma dag görs med automatik en samlingsannons om inget annat önskas. Kostnaden för annonsinförandet delas per befattning.

Faktureringsuppgifter

ex. Informationsenheten
ex. 4000ABC

Beställning

till faktureringen
kortannons
Obs! Sista ansökningsdag ska ej infalla på helgdagar, klämdagar eller enligt almanackans röda dagar.