Visitkorts- och korrespondenskortsbeställning

Välkommen att beställa ditt visitkort eller korrespondenskort. När du skickat in dina uppgifter kommer du (inom några dagar) att få ett korrektur och när korten är tryckta meddelas ni via sms. Du kan hämta dom själv på tryckeriet eller välja att dom skickas via internposten.

Faktureringsuppgifter

ex. Informationsenheten
ex. 4000ABC
Du får ett sms när visitkorten är klar.

Beställning/Order

Information på visitkortet

alt. Förvaltningsenhet
Exempel: 090-786 12 34
Exempel: 070-123 45 67

Information on business card in English

Example +46 90 786 12 34
Example: +46 70 123 45 67

Övrigt

Något mer som vi behöver veta?

Har du frågor kontakta: Sonja Nordström, sonja.nordstrom@umu.se, tel. 090-786 77 40.