Intresseanmälan på att hyra studentskåp

Personuppgifter

För- och efternamn

Studentskåp

Villkor

Förutsättningar
Dessa allmänna villkor gäller vid hyra av studentskåp vid Umeå universitet.
I samband med bokning av skåp undertecknas ett kontrakt av uthyrare (Infocenter) och hyrestagare (student vid UmU).
Betalning av hyra sker personligen i förskott enligt överenskommet pris (se angivet pris på webbsidan).
Hyrestagaren erhåller kopia av underskrivet avtal.
Uthyrning av studentskåp i andrahand är ej tillåtet. Hyrestagare ska, på uppmaning, kunna uppvisa aktuell avtalskopia samt giltig fotolegitimation.

Försäkring, ansvar
Det åligger hyrestagaren att försäkra sina ägodelar. UmU ansvarar ej för innehåll i studentskåp.
Hyrestagaren ansvarar för att skåpet är låst.


Hyresperiod

Hyresavtal kan tidigast tecknas den 1 augusti och avslutas senast den 15 juni nästkommande år.


Återbetalning

Ingen återbetalning av förskotterad hyra utgår till hyrestagaren, även om avtalet avslutas i förtid.


Efter hyresperioden

Vid hyrestidens utgång ska hyrestagaren återställa studentskåpet i samma skick som vid hyresperiodens start.
Efter hyresperiodens utgång har uthyraren rätt att, vid behov, forcera låst skåp för att tömma det. Eventuella ägodelar erhålles mot uppvisande av aktuell avtalskopia samt giltig fotolegitimation.