Beställning av särskilda hjälpmedel

Beställare

 

Beställning

  • Ange bokningsnummer och datum för alla tillfällen om beställningen avser hjälpmedel för flera tillfällen och samma student(er).
 

Student 1

 

Student 2

  • Institutionen ansvarar för att bifoga ett USB-minne med tentamen i wordformat
 

Student 3

  • Institutionen ansvarar för att bifoga ett USB-minne med tentamen i wordformat
 

Student 4

  • Institutionen ansvarar för att bifoga ett USB-minne med tentamen i wordformat
 

Övrigt

 

Verification